Zaznacz stronę

Aby postawić na swojej posesji jakiś obiekt budowalny, w większości przypadków konieczne jest zadbanie o pozwolenie na budowę. Dzięki niemu można mieć pewność, że dany obiekt stanie na posesji zgodnie z prawem i nie będzie samowolą budowlaną. Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi terminu ważności takiego dokumentu oraz zasad jego przyznawania. 

Pozwolenie na budowę – co warto wiedzieć?

Okres ważności pozwolenia na budowę od momentu jego otrzymania wynosi 3 lata. Po upływie tego czasu trzeba będzie trzeba postarać się o dokument ponownie. Jednak nie oznacza to, że inwestor ma tylko trzy lata na realizację inwestycji i musi zdążyć ją wykończyć w tym okresie. 

Jeżeli jednak prace nie rozpoczną się przed upływem wyznaczonego terminu, a inwestor nie zadba o przedłużenie pozwolenia, może narazić się na nie małe problemy. 

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące pozwolenia na budowę, zostały zawarte w ustawie – Prawo budowlane. Zgodnie z definicją tam zawartą, dokument ten jest decyzją administracyjną, która zezwala na rozpoczęcie oraz przeprowadzenie budowy lub wykonanie innych działań budowlanych jak np. przebudowa, rozbiórka czy remont. 

Ile oczekuje się na przyznanie pozwolenia na budowę?

Urzędy mają nawet 65 dni na to, aby wydać pozwolenie na budowę. Niektórzy inwestorzy muszą się więc poro naczekać. Jeżeli jednak jakieś dokumenty nie zostaną złożone w terminie, czas ten może się znacznie wydłużyć. 

Ubiegając się o pozwolenie na rozpoczęcie budowy, należy skompletować następujące dokumenty:

  1. decyzję o warunkach zabudowy, 
  2. wypis dotyczący rejestru gruntów, 
  3. oświadczenie o prawach do dysponowania daną nieruchomością w celu budowlanym, 
  4. cztery kopie projektu budowlanego, 
  5. zapisy dotyczący warunków technicznych, 
  6. oświadczenie od projektanta dotyczące tego, że projekt budowalny jest zgodny z wszelkimi zasadami i wiedzą techniczną, 
  7. dokumenty, które potwierdzają, że projektant posiada stosowne uprawnienia. 

Czy można się spotkać z decyzją odmowną? 

Może się tak zdarzyć, że z jakichś powodów decyzja dotyczące pozwolenia na budowę będzie odmowna. W takiej sytuacji inwestor może po prostu złożyć odwołanie do wojewody lub jeśli decyzja odmowna była od wojewody to odnieść się można do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Warto także zaznaczyć, że czas ważności takiego pozwolenia liczy się od momentu uprawomocnienia decyzji. Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy też złożyć w Powiatowym Inspektoriacie Nadzoru Budowalnego stosowne pismo dotyczące zamierzonego terminu, w którym rozpocznie się działanie budowlane. 

Co się stanie jeśli inwestor rozpocznie prace, kiedy pozwolenie na budowę będzie już nie ważne?

Jeśli inwestor rozpocznie prace budowlane, kiedy pozwolenie nie będzie już aktualne, takie postępowanie zostanie uznane za samowolkę budowlaną. W takiej sytuacji organ odpowiedzialny za nadzór budowlany ma prawo zażądać legalizacji samowoli, a do tego czasu nakazać wstrzymanie prac budowlanych. Trzeba się także liczyć z tym, że w niektórych sytuacjach może zostać nakazana rozbiórka budynku, a także może zostać przyznana niemała kara finansowa. 

Żeby uchronić się przed konsekwencjami związanymi z rozpoczęciem budowy na własną rękę, gdy pozwolenie jest już nieaktualne, należy powtórzyć całą procedurę i kolejny raz złożyć potrzebne dokumenty. Jest to bardzo ważne. Oczywiście, uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest konieczne w każdej sytuacji, dlatego przed planowaniem budowy mniejszych obiektów, dobrze jest upewnić się czy nie figurują one przypadkiem na liście budynków, które można wybudować na swojej posesji bez oficjalnego pozwolenia. 

Pozwolenie na budowę to bardzo ważny dokument, bez którego nie można rozpocząć żadnych prac o charakterze budowlanym. Aby go otrzymać trzeba złożyć komplet wymaganych przez prawo dokumentów. Samo pozwolenie jest ważne przez okres trzech lat, oznacza to, że budowa rozpoczęta po tym czasie zostanie uznana za samowolkę budowlaną. Należy mieć to na uwadze.